Wie is BIAD ?BIAD is een onafhankelijk financieel en commercieel adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsbegeleiding voor
het MKB (met mensen die hun sporen als ondernemer hebben verdiend). BIAD ondersteunt, begeleidt en
adviseert de klant tijdens het volledige traject maar ook daarna !.
 

BIAD onderscheidt zich door zijn deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. De flexibiliteit
komt met name tot uiting in de flexibele en transparante vergoedingsmethodiek.
 

In 1996 is BIAD gestart als
 
adviseur in het MKB. Ondernemers worden onafhankelijk door BIAD geadviseerd en
begeleid in hun bedrijfsvoering zowel commercieel als financieel. Door zijn kennis en ervaring te koppelen aan
de wensen en behoefte van de ondernemer/onderneming levert BIAD grote toegevoegde waarde aan
ondernemers, vooral in deze economische moeilijke tijden.


BIAD is echter meer. In verband met zijn kennis van de diverse branches, bedrijfseconomische- en financiële
kennis wordt BIAD door ondernemers gevraagd om als ‘klankbord’ te fungeren in hun bedrijfsvoering en bij het
nemen van beleids- en strategiebeslissingen. Door een vaste regelmaat van overleg worden de ondernemers
geholpen in het onderbouwd nemen van hun beslissingen.


Met zijn bestaande netwerk van ondernemers en specialisten uit alle branches kan BIAD zijn klanten aan de
juiste mensen en/of organisaties koppelen.